Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

  Державні університети Чехії надають рівні умови навчання та виставляють рівні вимоги як для громадян Чеської Республіки, так і іноземців. Навчання в таких ВУЗах є безкоштовним, студенту залишається лише оплачувати проживання та харчування. Більше того, за наявності відмінних позначок студент отримує досить пристойну стипендію. Вступ до державного ВНЗ потребує високого рівня підготовки, знань профільних предметів, а також чеської мови. Конкурс у великих містах, як Прага чи Брно, є досить високим. В університети менших міст, як правило, поступити простіше. Тривалість навчання: бакалавр – 3 роки, магістр – 2 або 3 роки, доктор – 3 або 4 роки. Супутня кампанія триває з квітня до липня. Обов’язкові документи для зарахування до студентів: сертифіката знання чеської мови на рівні B2 (рідко B1).

Список державних університетів Чеської Республіки: 

Прага (Hlavní město Praha)

Vysoká Škola Ekonomickáwww.vse.cz

Univerzita Karlovawww.cuni.cz

České vysoké učení technickéwww.cvut.cz

Česká zemědělská Univerzita www.czu.cz

Akademie múzických umění www.amu.cz

Akademie výtvarných uměníwww.avu.cz

Vysoká škola chemicko-technologická www.vscht.cz

Vysoká škola umělecko-průmyslová –  www.vsup.cz

Брно (Brno)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně –  www.mendelu.cz

Janačkova akademie múzických úmění –  www.jamu.cz

Veterinární a farmaveutická univerzita www.vfu.cz

Vysoké učení technické –  www.vutbr.cz

Чеське Будєйовіце (České Budějovice) 

Jihočeská univerzita –  www.jcu.cz

Vysoká škola technická a ekonomická –  www.vstecb.cz

Градєц-Кралове (Hradec Králové)
Univerzita Hradec Králové –  www.uhk.cz

Їглава (Jihlava)

Vysoká škola polytechnická Jihlava –  www.vspj.cz

Ліберєц (Liberec) 

Technická univerzita –  www.tul.cz

Пльзєнь (Plzeň) 
Západočeská univerzita v Plzni-  www.zcu.cz

Пардубіце (Pardubice) 

Univerzita Pardubice – www.upce.cz

Оломоуц (Olomouc) 

Univerzita Palackého –  www.upol.cz

Опава (Opava)

Slezská univerzita –  www.slu.cz

Острава (Ostrava)

Ostravská univerzita   www.osu.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava –  www.vsb.cz

Злін (Zlín) 

Univerzita Tomáše Bati –  www.utb.cz

УстінадЛабєм (Ústí nad Labem) 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně –  www.ujep.cz