Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Program „Ukrajina“ je pilotním projektem, který zahájila Hospodářská komora ČR spolu se všemi ministerstvy ČR s cílem zjednodušit postup při zaměstnávání vysoce kvalifikovaných odborníků z různých oborů. Projekt vznikl s cílem maximálně zkrátit časový rámec pro zvážení a vydání pracovní karty nebo modré karty potenciálnímu zaměstnanci z Ukrajiny. Projekt také pomohl vyřešit řadu problémů, které vznikly se starým registračním systémem na českém konzulátu, známým jako visapoint, a odstranit korupci, která na jeho pozadí vznikla. Nyní celá byrokratická procedura a organizace povolení leží na bedrech českého zaměstnavatele; případnému zaměstnanci z Ukrajiny stačí obdržet balíček dokumentů z ČR a počkat, až konzulát stanoví termín odevzdání dokumentů, případně se na konzulát obrátit sám.  

Kritéria pro účast společnosti v programu “Ukrajina”: 

  • doporučení Českého obchodního zastoupení, kat. představují stopu. Komory a sdružení: hospodářská komora ČR (HK), Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD), Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), ústřední orgán státní správy. Doporučení platí 1 rok;
    číslo volného pracovního místa, pod kterým je registrován na úřadu práce ČR;
  • společnost nebo podnik je povinna provozovat podnikatelskou činnost na území České republiky po dobu nejméně 2 let a být plátcem daně z příjmů;
  • společnost nebo podnik nesmí mít dluhy vůči českému státu podle § 46 zákona č. 455/1991 Sb., což bude potvrzeno dokladem vydaným místně příslušným finančním úřadem;
  • firma nebo podnik musí být registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění;
  • firmě nebo podniku nebyla v průběhu 2 let před podáním žádosti o účast pracoviště v projektu „Ukrajina“ uložena opakovaná pokuta ve výši přesahující 100000 Kč. Relevantní údaje může poskytnout Ministerstvo průmyslu a věcí a Ministerstvo sociálních věcí;
  • společnost nebo podnik sepíše čestné prohlášení, že: a) zaměstnanec bude pobírat alespoň minimální mzdu odpovídající normám minimální mzdy za modrou kartu, v roce 2019 je to cca 44 256 Kč hrubého (před zdaněním a mzdami) b) smlouva s potenciálním zaměstnancem bude uzavřena min. na 1 rok;
  • společnost nebo podnik zaměstnával v období 2 let před podáním žádosti o účast v projektu minimálně 5 zaměstnanců. Údaje poskytne Ministerstvo průmyslu a obchodu.

!VÝSTRAHA! družstva nemají právo účastnit se Projektu