Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

1. Předložení zahraničního pasu nebo cestovního dokladu dítěte, jehož platnost skončí nejdříve 3 měsíce před cestou.

2. Vyplňte formulář žádosti (typ C) pro podání na český konzulát.

3. Osobní foto 3,5 x 4,5, 80% (2 kusy, bílý podklad, lesklý papír).

4. Kopie zahraničního dokladu.

5. Doklad potvrzující účel cesty. Turistický cíl je potvrzen dokladem z místa bydliště (bod 6).

6. Doklad potvrzující místo a dobu pobytu cestujícího.

7. Kopie ukrajinského občanského průkazu nebo pasu (1, 2 strany, všechny strany se značkami).

8. Doklad potvrzující finanční podporu cestujícího, jeho kopie (například: potvrzení o platu za posledních 6 měsíců nebo výpis o stavu bankovního účtu).

9. Notářsky ověřené povolení nezletilého vycestovat do zahraničí s uvedením země a jasných dat pobytu (v případě odjezdu nezletilého).

10. Kopie pasů rodičů a identifikačních kódů (v případě odjezdu nezletilého).

11. Kopie oddacího nebo rozvodového listu rodičů (v případě odjezdu nezletilého).

12. Rezervace jízdenky (obousměrné) pro leteckou, automobilovou nebo železniční dopravu.

13. Úhrada konzulárního poplatku (neplatí pouze osoby mladší 6 let).

V případě odjezdu nezletilých dětí společně s rodiči:

1. Cestovní doklad dítěte.

2. Notářsky ověřené svolení rodičů (jednoho z rodičů nebo opatrovníka) k vycestování dítěte do zahraničí, sepsané na jméno dospělého doprovázející osoby nebo zástupce přepravce (2 kopie) – v případě odjezdu dítěte bez rodiče.

3. Originál rodného listu a jeho kopie.

Při žádosti o krátkodobé vízum není nutné překládat doklady do češtiny!