Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

1. Přítomnost zahraničního pasu, jeho platnost končí nejdříve 3 měsíce před cestou (plus dvě neověřené kopie první strany).

2. Vyplňte dotazník (typ D) k odeslání na český konzulát.

3. Fotka obličeje 3,5 x 4,5 (2 kusy, bílý podklad, lesklý papír).

4. Přítomnost vnitřního pasu nebo občanského průkazu, jakož i kopie všech stránek tohoto dokumentu s označením. Rodný list a jeho kopie jsou vyžadovány pouze v případě, že nebyl vydán cestovní pas nebo občanský průkaz.

5. Doklad potvrzující dlouhodobý účel pobytu (např.: potvrzení z místa studia, jazykové kurzy; smlouva se zaměstnavatelem; doklady potvrzující registraci provozovny na území ČR apod.) .

6. Doklad potvrzující místo pobytu na území České republiky (tzv. nájemní smlouva, nutně notářsky ověřená v České republice).

7. Dokument potvrzující finanční podporu žadatele. Například: za studium výpis z banky o zůstatku na účtu s výpočtem 78 800 Kč za 1 rok studia. (nepotřebná položka při žádosti o pracovní vízum nebo modrou kartu!).

8. Notářsky ověřené sponzorství dítěte s uvedením země a jasných dat pobytu (v případě nezletilého).

9. Dostupnost bankovního účtu a kopie bankovní karty se jménem majitele. V případě nemožnosti zřízení účtu pro nezletilého vlastníka musí být v potvrzení o existenci účtu na jméno otce uvedeno, že dítě může disponovat s prostředky tohoto bankovního účtu. (nepotřebná položka při žádosti o pracovní vízum nebo modrou kartu!).

10. Číslo volného místa, tzv. číslo volného místa (POMÁHÁ POUZE při žádosti o pracovní vízum nebo modrou kartu!).

11. Kopie pasů rodičů a identifikačních kódů (v případě nezletilého dítěte).

12. Kopie oddacího nebo rozvodového listu rodičů (v případě nezletilého).

13. Osvědčení o rejstříku trestů (platné 3 měsíce od data vydání).

14. Notářsky ověřené povolení rodičů nebo opatrovníků (otce nebo opatrovníka, v nepřítomnosti druhého) k vycestování dítěte do zahraničí (v případě nezletilého dítěte).

15. Obálka s razítkem (jako odesílatel musí být uveden konzulární odbor Velvyslanectví ČR na Ukrajině a jako příjemce žadatel).

16. Český tlumočník k pohovoru na konzulátu je vyžadován pouze na žádost konzulátu!).

17. Úhrada konzulárního poplatku. Nehradí žadatelé mladší 6 let. V ostatních případech se platí. Platba se provádí na pokladně českého konzulátu.

18. Pojištění lze uzavřít po obdržení potvrzení o udělení víza.

POVINNÝ je český notářsky ověřený překlad následujících dokumentů:

1. Osvědčení o rejstříku trestů.

2. Doklad potvrzující finanční podporu žadatele (bankovní výpis o stavu účtu).

3. Notářsky ověřené povolení rodičů k vycestování nezletilého do zahraničí.