Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

  Státní vysoké školy v České republice poskytují rovné příležitosti pro studium a kladou stejné požadavky jak pro občany České republiky, tak pro cizince. Studium na takových univerzitách je bezplatné, student si platí pouze ubytování a stravování. Jestli student prokazuje vynikající nebo nadprůměrné výsledky, dostává poměrně slušné stipendium. Úspěšné složení přijímacích zkoušek vyžaduje vysokou úroveň přípravy, znalosti odborných předmětů a zároveň českého jazyka. Konkurence ve velkých městech jako Praha, Brno nebo Olomouc je dost vysoká. Nástup na vysoké školy v menších městech je zpravidla jednodušší. Délka studia: bakalářské studium – 3 roky, magisterské studium – 2 nebo 3 roky, doktorské studium – 3 nebo 4 roky. Přijímací řízení na bakalářské programy začíná zpravidla v lednu a končí až v září. Přijímací zkoušky většinou probíhají koncem května a v červnu. Povinné doklady na zápis ke studiu u cizinců jsou: osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni B2 (zřídka B1), maturitní vysvědčení, nostrifikace dokladu o předchozím vzdělání.

Seznam veřejných vysokých škol ČR: 

Hlavní město Praha

Vysoká Škola Ekonomickáwww.vse.cz

Univerzita Karlovawww.cuni.cz

České vysoké učení technickéwww.cvut.cz

Česká zemědělská Univerzita www.czu.cz

Akademie múzických umění www.amu.cz

Akademie výtvarných uměníwww.avu.cz

Vysoká škola chemicko-technologická www.vscht.cz

Vysoká škola umělecko-průmyslová –  www.vsup.cz

Brno

Masarykova univerzita www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně –  www.mendelu.cz

Janačkova akademie múzických úmění –  www.jamu.cz

Veterinární a farmaveutická univerzita-  www.vfu.cz

Vysoké učení technické –  www.vutbr.cz

České Budějovice

Jihočeská univerzita –  www.jcu.cz

Vysoká škola technická a ekonomická –  www.vstecb.cz

Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové –  www.uhk.cz

Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava –  www.vspj.cz

Liberec

Technická univerzita –  www.tul.cz

Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni-  www.zcu.cz

Pardubice

Univerzita Pardubice – www.upce.cz

Olomouc

Univerzita Palackého –  www.upol.cz

Opava

Slezská univerzita –  www.slu.cz

Ostrava

Ostravská univerzita –  www.osu.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava –  www.vsb.cz

Zlín

Univerzita Tomáše Bati –  www.utb.cz

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně –  www.ujep.cz