Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Vítejte na českém centru Moravia!2

České centrum Moravia je centrum pro studium českého jazyka a kultury, které nabízí následující služby:

–    Výuka českého jazyka (individuální, mini-skupiny, odborná výuka, online skype výuka; všechny úrovně od A1 do C1)

–    Komplexní příprava k nástupu na vysoké školy a gymnázia České republiky. 

–    Příprava na zkoušku k trvalému pobytu, příprava k jazykové zkoušce (všechny úrovně od A1 do C1), příprava k aprobačním testům, SCIO testům; odborná slovní zásoba: lékařství, ekonomika, právo atd.

–    Nostrifikace maturitních vysvědčení a diplomů.

–    Zájezdy, výlety a letní škola v České republice.

    Programy pro lékaře (výuka českého jazyka, nostrifikace dokladů, příprava k aprobačním zkouškám, zaměstnání v České republice)

    Krátkodobá a dlouhodobá česká víza.

–    Tlumočení na českém konzulátu nebo ambasádě.

–    Překlady, soudní překlady a notářské ověření dokumentů a textů.

–    Pomoc s vyplněním žádostí a úředních formulářů. 

–    Podnikání v České republice.

České centrum Moravia se těší na spolupráci s každým, kdo by dnes chtěl získat kvalitní evropské vzdělání v České republice, zahájit tady úspěšnou kariéru, založit podnikání a prospět česko-ukrajinským vztahům.

favicon (1)