Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Nostrifikace – postup uznávání dokladů, osvědčení, diplomů, kvalifikací nebo části kurikula jednoho vzdělávacího systému (například ukrajinského) jiným (zahraničním) vzdělávacím systémem.

Nostrifikace doklad, který je nutný k tomu, aby vaše vzdělání nebo kvalifikace byla úředně uznána Českou republikou. Bez ní nelze vstoupit na českou vysokou školu (veřejnou ani soukromou), získat kvalifikovanou práci specialisty. Navíc je jedním z hlavních dokladů při žádosti o studijní vízum (mimo jazykové kurzy) nebo žádosti o tzv. „modrou pracovní kartu“. Nabízíme Vám služby nostrifikace vysvědčení, diplomů vyšších, středních a středních speciálních vzdělávacích institucí tak, abyste mohli snadno a bez problémů projít tímto postupem.

Délka procedury: 30-120 dní

Potřebné doklady:

– notářsky ověřená kopie diplomu a přihlášky (pro univerzity)

– notářsky ověřenou kopii osvědčení a dodatku. Notářsky ověřená kopie výpisu hodin a známek za poslední tři roky studia na škole nebo středním odborném učilišti (pro školy, technické školy, učiliště)

Pro podrobnější informace o postupu a nákladech nostrifikací diplomů a certifikátů nás kontaktujte telefonicky, messengerem, Skypem nebo nám napište na náš e-mail pro zpětnou vazbu. Přihlášku můžete podat také online a my vás budeme brzy kontaktovat.