Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

  Požadavek studovat na českých gymnáziích zní stále častěji a mnozí rodiče by rádi poslali své dítě dokončit střední školu do České republiky. Stojí za zmínku, že před přijetím jakýchkoli kroků k provedení tohoto rozhodnutí stojí za to vědět, že tato možnost školení má řadu obtíží a je finančně nákladná, ale prakticky není vždy opodstatněná..

  Nejprve zmiňme, že čeští školáci studují 13 let, na rozdíl od 11 let studia na ukrajinských školách. V řadě předmětů je tedy značný nesoulad v počtu hodin, zejména pokud jde o exaktní vědy. To znamená, že šance dostat se na dobré české gymnázium se snižuje na minimum a cesta se otevírá na některá rusko-česká gymnázia, kam investujete nemalou finanční částku.

  Znalost českého jazyka pro prezenční studium musí v době přijetí také odpovídat minimálně dobré úrovni B1, ideálně B2. Školák nebo školačka by tedy měl začít studovat český jazyk již v 6. nebo 7. třídě, aby po ukončení 9. třídy ukrajinské školy mohl volně komunikovat a porozumět látce na českém gymnáziu. Ve vzácných rusko-českých gymnáziích začíná výukový proces v ruštině, plynule přechází do výhradně češtiny

  Další podmínkou pobytu dítěte na území ČR je přítomnost opatrovníka, jehož úkolem bude pravidelně docházet na schůzky, sledovat docházku, řešit různé organizační záležitosti školy apod. Ne všichni dobří přátelé jsou připraveni dobrovolně převzít takovou odpovědnost a na placeném základě se musíte připravit na další výdaje.

  Následuje otázka pobytu. S největší pravděpodobností to bude v Praze, protože zde sídlí většina tělocvičen pro lidi ze zemí SNS. Průměrné náklady na bydlení v hostelu jsou 250 eur měsíčně. Čekají nás 4 roky studia, takže spočítat životní náklady nebude těžké. K čemu všechny ty komplikace, starosti a finanční náklady vedou? Hlavním rozdílem je, že po ukončení české školy nebude muset dítě absolvovat proceduru tzv. „nostrifikace“ (podrobně viz sekce „nostrifikace“) a skládat zkoušku ze znalosti českého jazyka . na vysoké škole se student plně adaptuje na český způsob života a studia.

  Nebude zbytečné poukázat na statistiky, které ukazují, že 95 % studentů z Ukrajiny nastupuje na české vysoké školy po absolvování ukrajinské školy a pouze 5 % jde studovat po 9. ročníku. Pozor, statistika nezohledňuje školáky, kteří se stěhují za studiem na základě sloučení s rodičem nebo rodiči.  

  Dnes není problém naučit se český jazyk na Ukrajině nebo online, stejně jako složit jazykový certifikát a projít nostrifikační procedurou, investovat mnohem méně peněz, než je částka za 4 roky studia na gymnáziu a bydlení v Česká republika. Dobře zvážit všechny faktory a zvážit, zda budoucí investice a úsilí stojí za výsledek? Pokud budete stále pozitivní, nabízíme doprovodný program, který zahrnuje komplexní informační podporu a také dokumentární a vízovou podporu pro dítě. Zahrnuto v eskort programu

– Komplexní informační podpora pro kandidáta.

– Podání přihlášky a jednání s potenciálním místem studia (gymnázium).

– Organizace úvodní kampaně.

– Dokumentace.

– Příprava na pohovor na gymnáziu.

– Příprava na pohovor na český konzulát.

– Plná vízová podpora pro žádost o dlouhodobé studijní vízum.

– Konzultační podpora po příjezdu na území ČR.

Není zahrnuto v ceně programu: 

  • překlady a notářské ověření listin v českém jazyce
  • konzulární poplatek za vyřízení žádosti o dlouhodobé studijní vízum
  • komplexní studentské zdravotní pojištění

  Je také nutné spočítat náklady na jednu krátkodobou cestu k absolvování pohovoru na gymnáziu, i když v době pandemie je možné jej vést i online. Vše záleží na konkrétní vzdělávací instituci.  

Platba za program: 

  Platba podpory probíhá ve dvou fázích:

1 část – 50% při podpisu smlouvy.

2 část  – 50% po oficiálním zápisu na gymnázium a před předložením dokladů pro dlouhodobé studijní vízum.

  Pokud si z nějakého důvodu neuděláte nebo odložíte plány na zápis do dalšího akademického roku, lze smlouvu bez problémů prodloužit bez dalších plateb a služba vám platí tak dlouho, jak budete potřebovat.

  Veškeré podrobnosti o kurzu a podrobné informace získáte na bezplatné konzultaci online nebo v některém z našich center v Kyjevě nebo Praze.