Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Prezentace “České Centrum Moravia” centrum Moravia

Česká abeceda abeceda

Pro začínající studenty si zde můžete stáhnout první úvodní přednášku lekce 1

Základní fráze a slovíčka pro začátečníky, užitečné fráze

Zrušení číslic dva, tři, čtyři, pět skloňování číslovek dva, tři, čtyři

Informace a text o České republice a její historii Česká Republika

Slova na téma: zvířata, ptáci, ryby zvíře, ryby, ptáci

Slova k tématu: barvy barvy

Slova k tématu: řadové číslovky řadové číslovky

Česká přísloví česká pořekadla

Skloňování nepravidelných sloves skloňování nepravidelných slovesв

Rozkazovací způsob rozkazovací způsob

Srovnávací, superlativní stupeň komparativ superlativ

Slova k tématu: kuchyňské nádobí a spotřebiče kuchyňské nádobí a příbory

Slova na téma: jídlo a pití jídlo a pití