Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
бизнес в чехии

  Česká republika je zemí s dynamicky rostoucí ekonomikou a zároveň je jednou z průmyslově nejvyspělejších zemí Evropy. Neustálý růst HDP, kladná obchodní bilance a aktivní imigrace svědčí o silné pozici České republiky na světovém trhu. Navzdory tomu, že hlavními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, kovoobrábění, dopravní prostředky, textil, výroba a zpracování skla, základní zemědělské produkty, je každoročně investováno obrovské množství investic do oblastí jako je medicína, IT technologie, potravinářství, cestovní ruch. a vzdělání.          

  Pokud považujete Českou republiku za potenciálně atraktivní zemi pro investice a chcete spolehlivě a bezpečně investovat za účelem dosažení stabilního zisku, nebo se snažíte najít odbytiště pro své zboží či služby, nabízíme vám pomocnou ruku. Pomůžeme zorganizovat důstojnou prezentaci vašeho produktu, přeložíme všechny potřebné informace do češtiny, uspořádáme výstavu a reklamní kampaň. Je zde možnost prezentovat produkt na úrovni ukrajinského konzulátu v Praze nebo Brně. V případě potřeby registrace živnosti v ČR nabízíme jakékoliv možnosti zákonné registrace podniku v co nejkratším čase. Naši daňoví poradci vás seznámí se zvláštnostmi místního zdanění a pomohou vám řádně plnit daňové povinnosti.