Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

  Pravděpodobně největší proud studentů v našich centrech tvoří studenti desátých a jedenáctých tříd, kteří plánují nastoupit do prvního ročníku české vysoké školy v rámci bakalářského programu, pokud nepočítáme medicínu. Přijetí a studium v ​​ČR je vhodné začít plánovat právě ve fázi posledních školních let studia, protože v tomto případě budete mít dostatek času začít se učit český jazyk s předstihem a investovat minimum do přijímací kampaně . Vězte, že na státní vysokou školu s bezplatnou formou vzdělání nebude možné ihned po ukončení studia nastoupit z důvodu nesouladu v termínech odevzdání dokladů a zkoušek v ČR a získání certifikátu na Ukrajině (nebo např. , Kazachstán nebo Rusko). Budoucí studenti také musí projít nostrifikační procedurou školního vysvědčení, což je také možné jen několik měsíců po obdržení školního vysvědčení. Na soukromých vysokých školách je situace poněkud odlišná a můžete sem vstoupit ihned po škole s přihlédnutím k tomu, že doklady můžete odevzdávat do srpna – září a potvrzení o nostrifikaci do prosince – ledna. Ale nezapomeňte, že studium na takových univerzitách je placené, ceny začínají od 780 eur za semestr.

    Doporučená doba plynného studia češtiny do úrovně B2 je 24 měsíců. Jedná se o 3 hodiny českého jazyka týdně. Čím kratší termín, tím intenzivnější tempo a příprava. S úrovní B2 se můžete snadno a jednoduše přihlásit na různé české univerzity a složit zkoušky bez pomoci jakýchkoli přípravných center v ČR a přitom ušetřit nemalou částku. Rádi Vám pomůžeme projít procesem nostrifikace školního vysvědčení, převzetím organizačního procesu a zajištěním potřebných přípravných otázek ve všech předmětech. S přípravou na přijímací zkoušky v zájmové specializaci Vám pomohou naši vysoce kvalifikovaní čeští specialisté, kteří nejčastěji působí nebo působili jako vysokoškolskí učitelé. To vše lze nyní jednoduše vyřídit online, bez zbytečných nákladů na bydlení v Praze a dalších městech. Vždyť minimální náklady na pronájem místa v hostelu v Praze jsou 250 eur měsíčně.  

  Pro ty, kteří se začali učit český jazyk o něco později a nemají dostatek času, doporučujeme komplexní jazykovou přípravu v ročních nebo semestrálních kurzech s našimi spolehlivými a dlouhodobými partnery, kteří pomohou jazyk a odborné znalosti dostat na požadovanou úroveň ve zrychleném programu. Centra se nacházejí v krásných studentských městech (Olomouc, Brno) i v nádherné historické Praze.