Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

  Jedna z nejznámějších vysokých škol v oboru výtvarného umění, která se nachází v Praze. Školení se zaměřuje na prohlubování individuálního talentu každého žáka a probíhá v malých skupinách.

  Filmová a televizní fakulta byla poprvé otevřena v roce 1946 a je zároveň jednou z nejstarších filmových škol v zemi. Mezi absolventy této fakulty patří známí lidé jako: Miloš Forman, Emil Kusturitsa, Milan Kundera. 

  Studenti divadelní fakulty a zejména Václav Havel se zase v roce 1989 významně podíleli na pádu komunistického režimu a budování demokracie v bývalém Československu.. 

  Poměr učitelů a studentů na této univerzitě je 1:6. Vzdělávací instituce má vlastní knihovnu s více než 180 000 audiovizuálními, hudebními a literárními díly, která jsou studentům zdarma k dispozici. AMU mimo jiné vlastní divadla, televizní studia a koncertní sály, vlastní galerii a nakladatelství. Akademie každoročně pořádá řadu festivalů

 

Rok založení – 1945

Množství fakult – 3

Fakulty: divadelní, hudební a taneční, filmová a televizní

Typ univerzity – státní

Přibližný počet studentů – 1500

Oficiální stránka – http://www.amu.cz